Vannpolering er svært skånsomt samtidig som det er utrolig effektivt.
Vannet fungerer som en buffer mellom mediet ( som oftest glasskuler ) og objektet, og gjør at porene lukker seg.
Resultatet etter vannpolering er dermed at objektet får en blank og fin overflate som ikke irrer.
Ved feks glassblåsing vil aluminium "åpne" seg og få en ru overflate som irrer og blir fort misfarget.
Vannpolering gjør at objektet konstant blir kjølt ned. Det hindrer at feks tynne plater slår seg, som ved sandblåsing. 

Vannpolering skader ikke plast og prosessen er helt fri for kjemikalier. Vannpolering er såpass gromt at jeg bare må skrive det en gang til.
Vannpolering.

Bruk kontaktskjemaet vårt hvis du har noe du vil vi skal skjemme bort med litt vannpolering.
Pris etter størrelse på objekt .