Vilkår ved forgasserservice.

Med mindre noe annet er avtalt så er timeprisen på 590kr eks moms

Med mindre noe annet er avtalt så er leveringstiden på 2 - 8 uker. Det store spennet kommer av at det er stor forskjell på arbeidsmengde i forskjellige sesonger, samt at deletilgangen kan være vanskelig for visse forgassere.

Flatt Jern står ikke ansvarlig for bruken av den/de overhalte forgasserne.

Leveres forgasseren til oss via post, vær nøye med emballasjen. Eventuelle skader i postgangen erstattes ikke.

Legg ved en lapp med navn, adresse, telefonnummer og eventuelle feilsymptomer. 

Vilkår ved vannpolering / vapour blasting / vannhoning.

Pris er avhengig av størrelsen på delen som skal vannpoleres.
Delen bør være noenlunde ren og fri for lakk, for å holde dine kostnader nede.